_balemanaALEMANY   _banglesa ANGLÈS   _bfrancesaFRANCÈS

  • Amb motiu de l'avaluació extraordinària per al curs 19-20 degut a la crisi del coronavirus, totes les proves finals de l'alumnat oficial es faran de manera telemàtica.
  • És responsabilitat dels alumnes posar-se en contacte amb el professorat per assabentar-se de les dates de les proves orals.

_articles

 Obert el termini per presentar sol.licituds: Del 3 al 14 de juny al correu de l'escola (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) Podeu consultar les bases aqui. 

  Resolució dels ajuts concedits: 19 de juny.

 

Degut a la situació sanitària d'emergència en què ens trobem, tota la tramitació i gestió dels ajuts es realitzarà de manera telemàtica

L'EOI de Reus no oferirà cursos de cap idioma aquest estiu donada la situació d'emergència sanitària en què ens trobem.

- L'EOI de Reus reobrirà el proper dia 1 de juny de 2020. El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari, i només per gestions que no es puguin fer de manera telemàtica. 

L'horari d'atenció telefònica al públic serà de 10 a 12h. Totes les gestions es faran a porta tancada i amb cita prèvia demanada a través del vostre/a professor/a o bé a través del correu del centre (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) per poder garantir totes les mesures de seguretat establertes. No s'atendrà ningú sense cita prèvia.

- Qualsevol persona que vingui al centre amb cita prèvia ha de saber que ha de portar mascareta i una declaració responsablesignada, acreditant que no és grup de risc i que no ha estat en contacte amb persones afectades o vulnerables a la Covid-19. Si algú no porta la declaració, se li proporcionarà una còpia que haurà d’emplenar i signar abans d'entrar al centre.

- Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està portant a terme fins al final del curs. L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara.

- Podeu trobar més informació sobre el funcionament del pla d'obertura aquí, i la resolució de la direcció del centre.

IMPORTANT! Degut a la pandèmia causada per la covid-19 i davant la impossibilitat de garantir en condicions de seguretat el desenvolupament de les proves ordinàries regulades a la Resolució EDU/2389/2019, aquestes queden anul·lades.

Llegiu aquí la RESOLUCIÓ EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021. Així doncs, les proves de certificació de la convocatòria ordinària queden cancel·lades, tant per a l'alumnat oficial com per al lliure.

Pel que fa a les proves per al Programa Experimental regulada a la Resolució EDU/2586/2019, de 8 d'octubre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnesdels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació delsconeixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020, la resolució publicada estableix que els nous calendaris d'actuació es faran públics a la pàgina web del Departament d'Educació.

L'alumnat oficial serà avaluat segons els criteris d'avaluació excepcional establerts pel nostre centre. 

En data de 20 d'abril de 2020, el Departament d'Educació ha fet públiques les Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluaciódels alumnes dels ensenyaments de Formació professional i de Règim especial davant la prolongació del període de confinament pel Covid19, de les quals s'extreuen les següents informacions rellevants:

  • El curs 2019/20 es regeix segons el previst al calendari escolar, el qual es manté. El procés d'avaluació per a tots els idiomes i nivells ha d’haver acabat no més tard del 19 de juny
  • Cal iniciar el trimestre fent activitats en modalitat telemàtica i més endavant, si fos possible, de forma presencial. La incertesa del moment actual no permet assegurar de quina manera es podrà finalitzar el curs. En qualsevol cas, és convenient que els centres puguin preveure un escenari que contempli la celebració online de les avaluacions de final de curs. 
  • A efectes d'avaluació, els continguts impartits des del 14 d'abril i fins a final de curs es tindran en compte únicament a efectes de consolidació, i en cap cas s'utilitzaran per a penalitzar l'alumne/a.  
  • Tot l'alumnat de tots els nivells serà avaluat de manera contínua si reuneixen els requisits mínims. En els cursos de certificat, la promoció comportarà l'obtenció del certificat corresponent (B1, B2 i C1).  

INFORMACIÓ ACTUALITZADA (5 DE MAIG DE 2020): AVALUACIÓ EXCEPCIONAL CURS 2019-2020

_certificatL’alumnat que ha obtingut el nivell B2 d’anglès en la convocatòria extraordinària de febrer del 2020 podrà informar-se degudament en aquesta web del moment a partir del qual es podrà iniciar el tràmit de sol·licitud de títols.

Per demanar els certificats de nivell bàsic A2 (2n) i nivell intermedi B1 (3r oficials i lliures) fins la convocatòria de juny del 19, cal que ho feu per Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.adjuntant imatge del vostre DNI.

L'alumnat de nivell B2 de tots els idiomes i C1 d'anglès (fins la convocatòria de juny del 19podeu enviar per email (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) els documents indicats per fer els tràmits corresponents de sol.licitud de títol.

Si heu quedat en llista d'espera, i queden places vacants després que s'hagi matriculat l'alumnat admès, us heu de matricular online en aquest aplicatiu:

  • ANGLÈS: el dia 25 de setembre a partir de les 12h.
  • ALEMANY, ANGLÈS I FRANCÈS: el dia 26 de setembre de les 9h fins a les 23:59h.

Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI.

El Departament d'Educació ha publicat una oferta de formació a les EOI per a docents, per al curs 2019-2020 (programa PIA +).

Consulteu tota la informació a la pàgina web del departament.

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d'idiomes que condueixen a l'obtenció d'un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l'últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l'obtenció del certificat.

Go to top