NOMÉS PER ALUMNAT LLIURE  (NO PER ALUMNAT OFICIAL) 

 A l'EOI de Reus, només es faran les proves lliures del Nivell Avançat (B2). Consulteu els nivells/centres de les proves extraordinàries de febrer.

TERMINI: del 27 de novembre (a partir de les 9 h) fins a l'1 de desembre de 2017, a través del web d'Ensenyament.

PROVA ESCRITA: 16 de febrer de 2018 a les 15.30 h 

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Podeu consultar també la RESOLUCIÓ ENS/2258/2017 de 22 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2017-2018, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

Un cop publicats els resultats, podreu consultar-los AQUI.

Go to top