IMPORTANT! Degut a la pandèmia causada per la covid-19 i davant la impossibilitat de garantir en condicions de seguretat el desenvolupament de les proves ordinàries regulades a la Resolució EDU/2389/2019, aquestes queden anul·lades.

Llegiu aquí la RESOLUCIÓ EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021. Així doncs, les proves de certificació de la convocatòria ordinària queden cancel·lades, tant per a l'alumnat oficial com per al lliure.

Pel que fa a les proves per al Programa Experimental regulada a la Resolució EDU/2586/2019, de 8 d'octubre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnesdels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació delsconeixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020, la resolució publicada estableix que els nous calendaris d'actuació es faran públics a la pàgina web del Departament d'Educació.

L'alumnat oficial serà avaluat segons els criteris d'avaluació excepcional establerts pel nostre centre.