NOMÉS PER ALUMNAT LLIURE (NO PER ALUMNAT OFICIAL)

_formulario  INFORMACIÓ sobre la convocatòria.

  TERMINI INSCRIPCIÓ: del 2 de març (a partir de les 9h) al 6 de març de 2020

El dia 13 de març s’han publicat a la pàgina web del departament les llistes provisionals d’admesos i exclosos que poden consultar-se per mitjans electrònics. En cas d’haver de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions, la via per fer-ho serà mitjançant el correu electrònic del centre (documentació escanejada).

IMPORTANT! Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència (19/03/2020).