_balemanaALEMANY   _banglesa ANGLÈS   _bfrancesaFRANCÈS

  • Els exàmens de l’EOI tenen caràcter oficial i només es podran canviar en cas de força major.
  • Els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de totes les proves i guardats amb les pertinences dels alumnes. La prova del candidat/a que contravingui aquesta norma serà anul·lada.
  • És responsabilitat dels alumnes oficials posar-se en contacte amb el professorat per assabentar-se de les dates de les proves orals en cas que no assisteixi a les classes amb regularitat.