_balemanaALEMANY   _banglesa ANGLÈS   _bfrancesaFRANCÈS

  • Amb motiu de l'avaluació extraordinària per al curs 19-20 degut a la crisi del coronavirus, totes les proves finals de l'alumnat oficial es faran de manera telemàtica.
  • És responsabilitat dels alumnes posar-se en contacte amb el professorat per assabentar-se de les dates de les proves orals.