_balemanaALEMANY   _banglesa ANGLÈS   _bfrancesaFRANCÈS

 

  • Aquests calendaris estan subjectes a possibles canvis per causa de força major.
  • És responsabilitat dels alumnes posar-se en contacte amb el professorat per assabentar-se de les dates de les proves orals.
  • Els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de totes les proves i guardats amb les pertinences dels/ de les alumnes. La prova del candidat/a que contravingui aquesta norma serà anul·lada.

CANVIS DE LES PROVES
Recordeu que les proves de Juny tenen caràcter oficial i només es poden canviar de data per motius de força major.
ALUMNES D'A1, A2 I B2.1
ALUMNES DE CERTIFICAT (B1, B2 i C1)

DATES DE LES PROVES ORALS DE JUNY
ALUMNES OFICIALS: Us n'informaran els vostres professors.
ALUMNES LLIURES