balemanaALEMANY   banglesaANGLÈS   bfrancesaFRANCÈS

El curs 2020-21 es podrà veure afectat segons l'evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d'Educació i del Departament de Salut. Es treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del centre (espais, professorat, nombre d’alumnes per grup), aquestes condicions podrien variar segons el context. És possible que aquestes mesures, en alguns grups, impliquin que una part de la docència haurà de ser en línia. És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula.