Us informem que degut als exàmens quadrimestrals que es duran a terme durant la segona quinzena de gener, les classes es poden veure afectades per canvis d'aula així com per altres alteracions en el normal desenvolupament de l'activitat docent, a excepció de les classes dels cursos de certificat (B1, B2.2 i C1) d'anglès i alemany. 

Contacteu amb el vostre professor/a per a qualsevol aclariment.