En data de 20 d'abril de 2020, el Departament d'Educació ha fet públiques les Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluaciódels alumnes dels ensenyaments de Formació professional i de Règim especial davant la prolongació del període de confinament pel Covid19, de les quals s'extreuen les següents informacions rellevants:

  • El curs 2019/20 es regeix segons el previst al calendari escolar, el qual es manté. El procés d'avaluació per a tots els idiomes i nivells ha d’haver acabat no més tard del 19 de juny
  • Cal iniciar el trimestre fent activitats en modalitat telemàtica i més endavant, si fos possible, de forma presencial. La incertesa del moment actual no permet assegurar de quina manera es podrà finalitzar el curs. En qualsevol cas, és convenient que els centres puguin preveure un escenari que contempli la celebració online de les avaluacions de final de curs. 
  • A efectes d'avaluació, els continguts impartits des del 14 d'abril i fins a final de curs es tindran en compte únicament a efectes de consolidació, i en cap cas s'utilitzaran per a penalitzar l'alumne/a.  
  • Tot l'alumnat de tots els nivells serà avaluat de manera contínua si reuneixen els requisits mínims. En els cursos de certificat, la promoció comportarà l'obtenció del certificat corresponent (B1, B2 i C1).  

INFORMACIÓ ACTUALITZADA (5 DE MAIG DE 2020): AVALUACIÓ EXCEPCIONAL CURS 2019-2020