ALUMNAT OFICIAL NO APTE I NO PRESENTAT: MESURES DERIVADES DEL COVID-19

A l’alumnat que no hagin superat l’avaluació del curs 2019-2020 i que per al curs 2020-2021 es vulgui matricular per segona o tercera vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma no se li aplicarà a la quota el coeficient de 1,3 o 1,8, respectivament, que estableixen les ordres ENS/186/2017 de 28 de juliol i ENS/161/2015 de 29 de maig.

 

  • L'alumnat No Apte, No Presentat i el que va fer Renúncia, doncs, no pagarà cap increment de taxa si és la segona vegada que es matricula en un curs, i pagarà el mateix increment que ja va pagar el curs passat si és el segon o el tercer cop que repeteix.

A l’alumnat que no hagi superat l’avaluació del curs 2019-2020 no se li computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis. Així doncs el nombre màxim de cursos als quals l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial no es veurà afectat per aquesta circumstància.

  • Per fer un curs per tercera vegada, us cal sol·licitar la convocatòria addicional mitjançant aquesta sol·licitud. Si ja l'havíeu sol·licitat pel curs 2019-20, cal que la torneu a demanar pel curs 2020-21.