Trobareu el nostre Pla d’Organització del Centre (POC) per al curs 2020-2021, amb el protocol en relació a la Covid-19, al següent enllaç.

Addenda al Pla d'Organització del Centre: Pla de contenció per a les proves finals.

Per poder accedir al centre, cal que tot l'alumnat porti signat el document de declaració responsable:

                      Alumnes menors de 18 anys          Alumnes majors de 18 anys