HORARIS ALEMANY CURS 2022-2023

IMPORTANT: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

No tots els grups tenen assegurada la continuïtat en la mateixa franja horària o dia per al curs vinent. Els horaris s'elaboren en funció de la demanda i de la disponibilitat de professorat i espais.

 

 CURS  HORARI DE VISITA DEL PROFESSOR
1A, 1B  Maria Lacasa (Per determinar).
3A, 4A  Liudmila Bondar (Per determinar).
 2A, 5A  Cristina Larios (Per determinar).

CURS 2022-2023

LLIBRES DE TEXT

_____________________________


LLIBRES DE LECTURA

Go to top