CURS  HORARI DE VISITA DEL PROFESSOR
 1A, 1B, 2A, 4A  Marina Roig (Divendres de 13h a 14h).
 3A, 5A  Cristina Larios (Divendres de 13h a 14h).