CURS  HORARI DE VISITA DEL PROFESSOR
 CRISTINA LARIOS  DIVENDRES de 13.00 a 14.00h
 KÀTIA PAGO   DIVENDRES de 13.00 a 14.00h