CURS  HORARI DE VISITA DEL PROFESSOR
 1A, 1B, 3A, 4A  Andrea Martínez (A determinar).
 2A, 5A  Cristina Larios (A determinar).