1r CURS

1r. A
Kàtia Pago Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30*
1r. B Kàtia Pago Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21*


2n CURS

2n. A
Kàtia Pago
Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


3r CURS

3r. A
Cristina Larios
Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


4t CURS

4t. A
Kàtia Pago Dimarts/Dijous De 16 a 18.30*


5è CURS

5è. A
Cristina Larios Dimarts/Dijous De 16 a 18.30*


IMPORTANT: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

No tots els grups tenen assegurada la continuïtat en la mateixa franja horària o dia per al curs vinent. Els horaris s'elaboren en funció de la demanda i de la disponibilitat de professorat i espais.

*D'acord amb les instruccions del Departament en l'aplicació de la 19a hora lectiva setmanal del professorat, les classes tindran una durada de 2h 30' fins el 21 de març i de 2h a partir del 25 de març (de 16.15 a 18.15 h i de 18.30 a 20.30 h)