1r CURS

1r. A
Alexandra Àlvarez Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45h*
1r. B
Alexandra Àlvarez Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h*


2n CURS

2n. A
M. Mar Abad Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45h*
2n. B
A determinar Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h*
2n. C
A determinar Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h*
2n. D A determinar Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*


3r CURS

3r. A M. Mar Abad Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45h*
3r. B Carlos Milian Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h*
3r. C Carlos Milian Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h*
3r. D Beatriz Giménez Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h*
3r. E Beatriz Giménez Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*


4t CURS

4t. A
Carlos Milian Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45h*
4t. B
Beatriz Giménez Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h*
4t. C
Beatriz Giménez Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h*
4t. D
Carlos Milian Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*


5è CURS

5è. A
Jose Luis García Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45h*
5è. B
A determinar Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h*
5è. C
Jose Luis García Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h*
5è. D
Jordi Dalmau Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*


C1

C1 A
Jordi Dalmau Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h*
C1 B
Jordi Dalmau Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h*

IMPORTANT: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

*D'acord amb les instruccions del Departament en l'aplicació de la 19a hora lectiva setmanal del professorat, les classes tindran una durada de 2h 30' fins al 3 d'abril i de 2h a partir del 14 d'abril (de 16.15 a 18.15 h i de 18.30 a 20.30 h)

 

PROFESSOR HORARI DE VISITA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualitzarem la informació a inici de curs.

CURS 2019-2020
LLIBRES DE TEXT


PRIMER CURS

ENGLISH FILE A1/A2. FOURTH EDITION
STUDENT'S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194031424


SEGON CURS

ENGLISH FILE A2/B1. FOURTH EDITION
STUDENT'S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194036351

 

TERCER CURS
ENGLISH FILE B1. FOURTH EDITION
STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194035651

 

QUART CURS

ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE. THIRD EDITION
STUDENT’S BOOK. Oxford University Press, 2014
ISBN 9780194558662

WORKBOOK WITH KEY
Oxford University Press, 2014
ISBN 9780194558662


CINQUÈ CURS

ENGLISH FILE ADVANCED. THIRD EDITION
STUDENT'S BOOK. Oxford University Press, 2015
ISBN 9780194502160

WORKBOOK WITH KEY
Oxford University Press, 2015
ISBN 9780194502160

NIVELL C1

No s'utilitzarà cap llibre de text. Consultar professor un cop comenci el curs.

__________________

LLIBRES DE LECTURA

Actualitzarem la informació a inici de curs.

BLOGS DE PROFESSORS/PROFESSORES DEL CENTRE:

SANDRA ÀLVAREZ ARTIGA

http://sandraalvarez-eoireus.blogspot.com (5th level)

http://sandraalvarez-eoireusfirst.blogspot.com (1st level)

JORDI DALMAU MONTSERRAT
http://www.eoireusjordidalmau.blogspot.com


JOSE LUIS GARCIA MANZANERO
http://sites.google.com/site/ennismoreonline/


ALTRES ADRECES D'INTERÈS:


Mostres d'exàmens oficials d'anglès (EXERCICIS ONLINE)

NIVELL INTERMEDI

NIVELL AVANÇAT

Mostres d'exàmens oficials d'anglès (PDFs PER A DESCARREGAR)

NIVELL INTERMEDI

NIVELL AVANÇAT

NIVELL C1
________________

Learn English - British Council
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

Listening Links
http://www.eslwonderland.com/links/listening_links.htm
http://www.esl-lab.com/


Pronunciation
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
http://www.soundsofenglish.org/pronunciation/index.htm

Go to top