A1 (1r CURS)

1r. A
Alexandra Àlvarez Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45h*
1r. B
Alexandra Àlvarez Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h*


A2 (2n CURS)

2n. A
M. Mar Abad Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45h*
2n. B
Rosa Maria Llorente Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h*
2n. C
Rosa Maria Llorente Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h*
2n. D Rosa Maria Llorente Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*


B1 (3r CURS)

3r. A M. Mar Abad Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45h*
3r. B Carlos Milian Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h*
3r. C Carlos Milian Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h*
3r. D Beatriz Giménez Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h*
3r. E Beatriz Giménez Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*


B2.1 (4t CURS)

4t. A
Carlos Milian Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45h*
4t. B
Beatriz Giménez Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h*
4t. C
Beatriz Giménez Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h*
4t. D
Carlos Milian Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*


B2.2 (5è CURS)

5è. A
Jose Luis García Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45h*
5è. B
Rosa Maria Llorente Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h*
5è. C
Jose Luis García Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h*
5è. D
Jordi Dalmau Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*


C1

C1 A
Jordi Dalmau Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h*
C1 B
Jordi Dalmau Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h*

IMPORTANT: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

*D'acord amb les instruccions del Departament en l'aplicació de la 19a hora lectiva setmanal del professorat, les classes tindran una durada de 2h 30' fins al 3 d'abril i de 2h a partir del 14 d'abril (de 16.15 a 18.15 h i de 18.30 a 20.30 h)

 

PROFESSOR HORARI DE VISITA
 M. Mar Abad

 Divendres de 13h a 14h.

 Jordi Dalmau

 Divendres de 13h a 14h.

 José Luis García

 Divendres de 13h a 14h.

 Beatriz Giménez

 Divendres de 13h a 14h.

 Carlos Milián

 Divendres de 13h a 14h.

 Patricia Roldán

 Dimarts de 11.45 a 12.45h.

 Marta Somavilla

 Divendres de 13h a 14h.

CURS 2019-2020
LLIBRES DE TEXT


A1 (PRIMER CURS)

ENGLISH FILE A1/A2. FOURTH EDITION
STUDENT'S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194058001 (actualitzat)


A2 (SEGON CURS)

ENGLISH FILE A2/B1. FOURTH EDITION
STUDENT'S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194058124 (actualitzat)

 

B1 (TERCER CURS)
ENGLISH FILE B1. FOURTH EDITION
STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194058063 (actualitzat)

 

B2.1 (QUART CURS)

ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE. THIRD EDITION
STUDENT’S BOOK. Oxford University Press, 2014
ISBN 9780194558662

WORKBOOK WITH KEY
Oxford University Press, 2014
ISBN 9780194558662


B2.2 (CINQUÈ CURS)

ENGLISH FILE ADVANCED. THIRD EDITION
STUDENT'S BOOK. Oxford University Press, 2015
ISBN 9780194502160

WORKBOOK WITH KEY
Oxford University Press, 2015
ISBN 9780194502160

C1

No s'utilitzarà cap llibre de text. Consultar professor un cop comenci el curs.

__________________

LLIBRES DE LECTURA

Podeu descarregar la llista de lectures recomanades aquí.

Go to top