A1 (1r CURS)

1r. A
Sandra Àlvarez Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45h
1r. B
Aina Medina Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h


A2 (2n CURS)

2n. A
M. Mar Abad Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45h
2n. B
Aina Medina Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h
2n. C
Rosa Llorente Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h
2n. D Rosa Llorente Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h


B1 (3r CURS)

3r. A M. Mar Abad Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45h
3r. B Carlos Milian Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h
3r. C Carlos Milian Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h
3r. D Beatriz Giménez Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h
3r. E Beatriz Giménez Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h


B2.1 (4t CURS)

4t. A
Carlos Milian Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45h
4t. B
Beatriz Giménez Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h
4t. C
Beatriz Giménez Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h
4t. D
Carlos Milian Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h


B2.2 (5è CURS)

5è. A
Sandra Àlvarez Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45h
5è. B
José Luis García Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h
5è. C
José Luis García Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h
5è. D
Jordi Dalmau Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h


C1

C1 A
Jordi Dalmau Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h
C1 B
Jordi Dalmau Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21h

IMPORTANT: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

 

 

PROFESSOR HORARI DE VISITA

 M. Mar Abad

 A determinar.
 Alexandra Àlvarez

 A determinar.

 Jordi Dalmau

 A determinar.

 José Luis García

 A determinar.

 Beatriz Giménez

 A determinar.

 Rosa M. Llorente

 A determinar.

 Aina Medina

 A determinar.

 Carlos Milian

 A determinar.

CURS 2020-2021
LLIBRES DE TEXT


A1 (PRIMER CURS)

ENGLISH FILE A1/A2. FOURTH EDITION
STUDENT'S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194058001 (actualitzat)


A2 (SEGON CURS)

ENGLISH FILE A2/B1. FOURTH EDITION
STUDENT'S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194058124 (actualitzat)

 

B1 (TERCER CURS)
ENGLISH FILE B1. FOURTH EDITION
STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194058063 (actualitzat)

 

B2.1 (QUART CURS)

ENGLISH FILE Upper-Intermediate FOURTH EDITION (NOU!)
STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2020
ISBN 9780194058308 (actualitzat)

 


B2.2 (CINQUÈ CURS)

ENGLISH FILE Advanced FOURTH EDITION (NOU!)
STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2020
ISBN 9780194058186 (actualitzat)

C1

OUTCOMES ADVANCED WORKBOOK + Cd SECOND EDITION 

National Geographic Learning

ISBN 9781305102286 

__________________

LLIBRES DE LECTURA

Llibres de lectura Departament d'Anglès 2020-21

Go to top