1r CURS

1r. A
Mercè Arasa Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45*
1r. B
Sandra Álvarez Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


2n CURS

2n. A
M. Mar Abad Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45*
2n. B
 A determinar Dimarts/Dijous De 16 a 18.30*
2n. C
A determinar Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


3r CURS

3r. A M. Mar Abad Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45*
3r. B A determinar Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30*
3r. C A determinar Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21*
3r. D Beatriz Giménez Dimarts/Dijous De 16 a 18.30*
3r. E Beatriz Giménez Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


4t CURS

4t. A
Mercè Arasa Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45*
4t. B
Beatriz Giménez Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30*
4t. C
Beatriz Giménez Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21*
4t. D
Jose Luis García Dimarts/Dijous De 16 a 18.30*
4t. E
Jose Luis García Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


5è CURS

5è. A
Sandra Álvarez Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45*
5è. B
Jose Luis García Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30*
5è. C
Jose Luis García Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21*
5è. D
Jordi Dalmau Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


C1

C1A
Jordi Dalmau Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21*
C1B
Jordi Dalmau Dimarts/Dijous De 16 a 18.30*

IMPORTANT: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

*D'acord amb les instruccions del Departament en l'aplicació de la 19a hora lectiva setmanal del professorat, les classes tindran una durada de 2h 30' fins al març i de 2h a partir de l'abril (de 16.15 a 18.15 h i de 18.30 a 20.30 h)

 

PROFESSOR HORARI DE VISITA
MARIA DEL MAR ABAD

 

ALEXANDRA ÀLVAREZ

 

MERCÈ ARASA

 

A DETERMINAR ANGLÈS 1

 

JORDI DALMAU

 

JOSE LUIS GARCÍA

 

A DETERMINAR ANGLÈS 2

 

CURS 2017-2018
LLIBRES DE TEXT

PRIMER CURS

ENGLISH FILE ELEMENTARY. THIRD EDITION
STUDENT'S BOOK. Oxford University Press, 2012
ISBN 9780194598910

WORKBOOK WITH KEY. THIRD EDITION
Oxford University Press, 2012
ISBN 9780194598910


SEGON CURS

ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE. THIRD EDITION
STUDENT'S BOOK. Oxford University Press, 2012
ISBN 9780194598934

WORKBOOK WITH KEY. THIRD EDITION
Oxford University Press, 2012
ISBN 9780194598934

 

TERCER CURS
ENGLISH FILE INTERMEDIATE. THIRD EDITION
STUDENT’S BOOK. Oxford University Press, 2013
ISBN 9780194519915

WORKBOOK WITH KEY.
Oxford University Press, 2013
ISBN 9780194519915

 

QUART CURS

ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE. THIRD EDITION
STUDENT’S BOOK. Oxford University Press, 2014
ISBN 9780194558662

WORKBOOK WITH KEY
Oxford University Press, 2014
ISBN 9780194558662


CINQUÈ CURS

ENGLISH FILE ADVANCED. THIRD EDITION
STUDENT'S BOOK. Oxford University Press, 2015
ISBN 9780194502160

WORKBOOK WITH KEY
Oxford University Press, 2015
ISBN 9780194502160

NIVELL C1

No s'utilitzarà cap llibre de text. Consultar professor un cop comenci el curs.

__________________

LLIBRES DE LECTURA

Actualitzarem les dades a l'inici de curs.

BLOGS DE PROFESSORS/PROFESSORES DEL CENTRE:

SANDRA ÀLVAREZ ARTIGA

http://sandraalvarez-eoireus.blogspot.com (5th level)

http://sandraalvarez-eoireusfirst.blogspot.com (1st level)

JORDI DALMAU MONTSERRAT
http://www.eoireusjordidalmau.blogspot.com


JOSE LUIS GARCIA MANZANERO
http://sites.google.com/site/ennismoreonline/


ALTRES ADRECES D'INTERÈS:


Mostres d'exàmens oficials d'anglès (EXERCICIS ONLINE)

NIVELL INTERMEDI

NIVELL AVANÇAT

Mostres d'exàmens oficials d'anglès (PDFs PER A DESCARREGAR)

NIVELL INTERMEDI

NIVELL AVANÇAT

NIVELL C1
________________

Learn English - British Council
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

Listening Links
http://www.eslwonderland.com/links/listening_links.htm
http://www.esl-lab.com/


Pronunciation
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
http://www.soundsofenglish.org/pronunciation/index.htm

Go to top