PROFESSOR HORARI DE VISITA
 M. Mar Abad

 Divendres de 13h a 14h.

 Jordi Dalmau

 Divendres de 13h a 14h.

 José Luis García

 Divendres de 13h a 14h.

 Beatriz Giménez

 Divendres de 13h a 14h.

 Carlos Milián

 Divendres de 13h a 14h.

 Patricia Roldán

 Dimarts de 11.45 a 12.45h.

 Marta Somavilla

 Divendres de 13h a 14h.