1r CURS

1r. A
Mercè Arasa Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45*
1r. B
Alexandra Álvarez Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21*


2n CURS

2n. A
M. Mar Abad Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45*
2n. B
Glòria Garcia Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30*
2n. C
Glòria Garcia Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21*
2n. D Glòria Garcia Dimarts/Dijous De 16 a 18.30*


3r CURS

3r. A M. Mar Abad Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45*
3r. B Beatriz Giménez Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30*
3r. C Beatriz Giménez Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21*
3r. D Beatriz Giménez Dimarts/Dijous De 16 a 18.30*
3r. E Glòria Garcia Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


4t CURS

4t. A
Mercè Arasa Dilluns/Dimecres De 9.15 a 11.45*
4t. B
Jose Luis García Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30*
4t. C
Jose Luis García Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21*
4t. D
Beatriz Giménez Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


5è CURS

5è. A
Alexandra Álvarez Dimarts/Dijous De 9.15 a 11.45*
5è. B
Jordi Dalmau Dilluns/Dimecres De 18.30 a 21*
5è. C
Jose Luis García Dimarts/Dijous De 16 a 18.30*
5è. D
Jose Luis García Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


C1

C1 A
Jordi Dalmau Dimarts/Dijous De 16 a 18.30*
C1 B
Jordi Dalmau Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*

IMPORTANT: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

*D'acord amb les instruccions del Departament en l'aplicació de la 19a hora lectiva setmanal del professorat, les classes tindran una durada de 2h 30' fins al 21 de març i de 2h a partir del 25 de març (de 16.15 a 18.15 h i de 18.30 a 20.30 h)