CURS 2020-2021
LLIBRES DE TEXT


A1 (PRIMER CURS)

ENGLISH FILE A1/A2. FOURTH EDITION
STUDENT'S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194058001 (actualitzat)


A2 (SEGON CURS)

ENGLISH FILE A2/B1. FOURTH EDITION
STUDENT'S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194058124 (actualitzat)

 

B1 (TERCER CURS)
ENGLISH FILE B1. FOURTH EDITION
STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194058063 (actualitzat)

 

B2.1 (QUART CURS)

ENGLISH FILE Upper-Intermediate FOURTH EDITION (NOU!)
STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2020
ISBN 9780194058308 (actualitzat)

 


B2.2 (CINQUÈ CURS)

ENGLISH FILE Advanced FOURTH EDITION (NOU!)
STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2020
ISBN 9780194058186 (actualitzat)

C1

OUTCOMES ADVANCED WORKBOOK + Cd SECOND EDITION 

National Geographic Learning

ISBN 9781305102286 

__________________

LLIBRES DE LECTURA

Llibres de lectura Departament d'Anglès 2020-21