CURS 2019-2020
LLIBRES DE TEXT


PRIMER CURS

ENGLISH FILE A1/A2. FOURTH EDITION
STUDENT'S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194031424


SEGON CURS

ENGLISH FILE A2/B1. FOURTH EDITION
STUDENT'S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194036351

 

TERCER CURS
ENGLISH FILE B1. FOURTH EDITION
STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK. Oxford University Press, 2019
ISBN 9780194035651

 

QUART CURS

ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE. THIRD EDITION
STUDENT’S BOOK. Oxford University Press, 2014
ISBN 9780194558662

WORKBOOK WITH KEY
Oxford University Press, 2014
ISBN 9780194558662


CINQUÈ CURS

ENGLISH FILE ADVANCED. THIRD EDITION
STUDENT'S BOOK. Oxford University Press, 2015
ISBN 9780194502160

WORKBOOK WITH KEY
Oxford University Press, 2015
ISBN 9780194502160

NIVELL C1

No s'utilitzarà cap llibre de text. Consultar professor un cop comenci el curs.

__________________

LLIBRES DE LECTURA

Actualitzarem la informació a inici de curs.