CURS  HORARI DE VISITA DEL PROFESSOR
 1A, 4A, 5A

 Anne González (Divendres de 13h a 14h).

 2A, 3A

 Verónica Doña (Divendres de 13h a 14h).