CURS  HORARI DE VISITA DEL PROFESSOR
 1A, 4A, 5A

 Anne González (Per determinar). 

 2A, 3A

 Aneta Kaminska (Per determinar).