1r CURS

1r. A Anne M. González Dilluns/Dimecres De  18.30 a 21h*

 

2n CURS

2n. A A determinar Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*

 

3r CURS

3r. A A determinar Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h*


4t CURS

4t. A Anne M. González Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*


5è CURS

5è. A Anne M. González Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h*


IMPORTANT
: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

*D'acord amb les instruccions del Departament en l'aplicació de la 19a hora lectiva setmanal del professorat, les classes tindran una durada de 2h 30' fins al 3 d'abril i de 2h a partir del 14 d'abril (de 16.15 a 18.15h i de 18.30 a 20.30h)