A1 (1r CURS)

1r. A Anne M. González Dilluns/Dimecres De  18.30 a 21h*

 

A2 (2n CURS)

2n. A Verónica Doña Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*

 

B1 (3r CURS)

3r. A Verónica Doña Dimarts/Dijous De 16 a 18.30h*


B2.1 (4t CURS)

4t. A Anne M. González Dimarts/Dijous De 18.30 a 21h*


B2.2 (5è CURS)

5è. A Anne M. González Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30h*


IMPORTANT
: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

*D'acord amb les instruccions del Departament en l'aplicació de la 19a hora lectiva setmanal del professorat, les classes tindran una durada de 2h 30' fins al 3 d'abril i de 2h a partir del 14 d'abril (de 16.15 a 18.15h i de 18.30 a 20.30h)