1r CURS

1r. A Anne M. González Dilluns/Dimecres De  18.30 a 21*

 

2n CURS

2n. A Anaïs Navarro Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30*

 

3r CURS

3r. A Anaïs Navarro Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


4t CURS

4t. A Anne M. González Dilluns/Dimecres De 16 a 18.30*


5è CURS

5è. A Anne M. González Dimarts/Dijous De 18.30 a 21*


IMPORTANT
: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

*D'acord amb les instruccions del Departament en l'aplicació de la 19a hora lectiva setmanal del professorat, les classes tindran una durada de 2h 30' fins al 21 de març i de 2h a partir del 25 de març (de 16.15 a 18.15 h i de 18.30 a 20.30 h)