eoiL’Escola Oficial d’Idiomes de Reus és un centre públic de règim especial destinat a l’ensenyament de llengües a adults. Depèn, igual que les altres EOI de Catalunya, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
L’EOI de Reus es va crear el setembre del 2001. Al principi l’Escola va ocupar unes aules de l’IES Gaudí de Reus. Al cap de 2 anys, l’Escola es traslladà a la seva ubicació actual: Passeig Boca de la Mina, 35. Actualment, l'escola imparteix els idiomes següents: alemany, anglès i francès. De tots tres idiomes, s'ofereixen tots els cursos dels nivells bàsic (1r i 2n), intermedi (3r) i avançat (4t i 5è). També s'imparteix el nivell C1 d'anglès.

DIRECTORA


 • Mercè Arasa Gisbert


CAP D’ESTUDIS


 • Sandra Àlvarez Artiga


SECRETÀRIA


 • M. del Mar Abad Piñero

 

DEPARTAMENT D’ALEMANY

 • Cristina Larios Sánchez
 • Kalinka Romeu Koehler


DEPARTAMENT D’ANGLÈS


 • M. del Mar Abad Piñero
 • Alexandra Àlvarez Artiga
 • Mercè Arasa Gisbert
 • Jordi Dalmau Montserrat
 • Jose Luis Garcia Manzanero
 • Beatriz Giménez Zumaquero
 • Tania Porcel Ruiz


DEPARTAMENT DE FRANCÈS


 • Anne M. González Camacho
 • Anaïs Navarro Martínez

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns a nivell no universitari, en règim oficial (presencial o a distància) o lliure. Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de regim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009). ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, pel qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de regim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5318 de 13.02.2009).

Els nivells de competència es defineixen d’acord amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del Consell d’Europa (MECR).

Estem als afores:

 • Si veniu per la T-11 sortiu al Polígon AGROREUS en direcció a l'Institut Pere Mata (Hospital Psiquiàtric). L'escola es troba 100 metres més endavant.
 • Si veniu per la N-420, des de Reus en direcció a Falset la 1ª rotonda en direcció a l'Institut Pere Mata (Hospital Psiquiàtric). L'escola es troba 100 metres més endavant.

 

SECRETARIA


 • Pilar Pàmies Mariné


CONSERGERIA


 • Eva Llobera Sabio
 • Jordi Riba Pedrola


REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT:

 • M.Misericòrdia Vallvé
Go to top