eoiL’Escola Oficial d’Idiomes de Reus és un centre públic de règim especial destinat a l’ensenyament de llengües a adults. Depèn, igual que les altres EOI de Catalunya, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
L’EOI de Reus es va crear el setembre del 2001. Al principi l’Escola va ocupar unes aules de l’IES Gaudí de Reus. Al cap de 2 anys, l’Escola es traslladà a la seva ubicació actual: Passeig Boca de la Mina, 35. Actualment, l'escola imparteix els idiomes següents: alemany, anglès i francès. De tots tres idiomes, s'ofereixen tots els cursos dels nivells bàsic (1r i 2n), intermedi B1 (3r) i intermedi B2 (4t i 5è). També s'imparteix el nivell avançat C1 d'anglès.

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s'ha impartit en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 el curs 2018-2019. La implantació dels nous currículums dels nivells bàsic A2, avançat C1 i avançat C2 es farà durant el curs 2019-2020.

L'actual currículum LOMCE, a l'igual que l'anterior, segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

DIRECTORA


 • Alexandra Àlvarez Artiga


CAP D’ESTUDIS


 • José Luis García Manzanero


SECRETÀRIA


 • M. Mar Abad Piñero

 

DEPARTAMENT D’ALEMANY

 • Cristina Larios Sánchez
 • Marina Roig Ferré


DEPARTAMENT D’ANGLÈS


 • M. del Mar Abad Piñero
 • Alexandra Àlvarez Artiga
 • Jordi Dalmau Montserrat
 • Jose Luis Garcia Manzanero
 • Beatriz Giménez Zumaquero
 • Rosa Maria Llorente Martínez
 • Carlos Milian Ortí
 • Patricia Roldán Marcos
 • Marta Somavilla Prats


DEPARTAMENT DE FRANCÈS


 • Verónica Doña Campino
 • Anne M. González Camacho

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns a nivell no universitari, en règim oficial (presencial o a distància) o lliure. Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s’impartirà en tots els nivells. 

L'actual currículum LOMCE, a l'igual que l'anterior, segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Estem als afores:

 • Si veniu per la T-11 sortiu al Polígon AGROREUS en direcció a l'Institut Pere Mata (Hospital Psiquiàtric). L'escola es troba 100 metres més endavant.
 • Si veniu per la N-420, des de Reus en direcció a Falset la 1ª rotonda en direcció a l'Institut Pere Mata (Hospital Psiquiàtric). L'escola es troba 100 metres més endavant.

 

SECRETARIA


 • Pilar Pàmies Mariné


CONSERGERIA


 • Eva Llobera Sabio


REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT:

 • Daniel Fuentes Manzaneda
 • Noèlia Solé Ransanz
Go to top