eoiL’Escola Oficial d’Idiomes de Reus és un centre públic de règim especial destinat a l’ensenyament de llengües a adults. Depèn, igual que les altres EOI de Catalunya, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
L’EOI de Reus es va crear el setembre del 2001. Al principi l’Escola va ocupar unes aules de l’IES Gaudí de Reus. Al cap de 2 anys, l’Escola es traslladà a la seva ubicació actual: Passeig Boca de la Mina, 35. Actualment, l'escola imparteix els idiomes següents: alemany, anglès i francès. De tots tres idiomes, s'ofereixen tots els cursos dels nivells bàsic (1r i 2n), intermedi B1 (3r) i intermedi B2 (4t i 5è). També s'imparteix el nivell avançat C1 d'anglès.

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s'ha impartit en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 el curs 2018-2019. La implantació dels nous currículums dels nivells bàsic A2, avançat C1 i avançat C2 es farà durant el curs 2019-2020.

L'actual currículum LOMCE, a l'igual que l'anterior, segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

DIRECTORACAP D’ESTUDISSECRETÀRIA


 

Estem als afores:

PER ARRIBAR-HI EN TRANSPORT PÚBLIC:

PER ARRIBAR-HI AMB VEHICLE PROPI:

 • Si veniu per la T-11 sortiu al Polígon AGROREUS en direcció a l'Institut Pere Mata (Hospital Psiquiàtric). L'escola es troba 100 metres més endavant.
 • Si veniu per la N-420, des de Reus en direcció a Falset la 1ª rotonda en direcció a l'Institut Pere Mata (Hospital Psiquiàtric). L'escola es troba 100 metres més endavant.

 TENIM APARCAMENT PER A BICICLETES, COM TAMBÉ UNA ÀMPLIA ZONA D'APARCAMENT PER A VEHICLES.

DEPARTAMENT D’ALEMANY

 • Cristina Larios Sánchez
 • Andrea Martínez Christophersen


DEPARTAMENT D’ANGLÈS


 • M. del Mar Abad Piñero
 • Alexandra Àlvarez Artiga
 • Jordi Dalmau Montserrat
 • José Luis García Manzanero
 • Beatriz Giménez Zumaquero
 • Rosa Maria Llorente Martínez
 • Aina Medina Balaguer
 • Carlos Milián Ortí


DEPARTAMENT DE FRANCÈS


 • Verónica Doña Campino
 • Anne M. González Camacho

SECRETARIA


 • Pilar Pàmies Mariné


CONSERGERIA


 • Eva Llobera Sabio

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns a nivell no universitari, en règim oficial (presencial o a distància) o lliure. Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s’impartirà en tots els nivells. 

L'actual currículum LOMCE, a l'igual que l'anterior, segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a l'escola. El consell escolar de l’EOI de Reus està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora i Presidenta del Consell Escolar: Alexandra Àlvarez Artiga

Cap d'estudis: Jose Luis García Manzanero
Secretària: Mª Mar Abad Piñero

Representants del professorat

Jordi Dalmau Montserrat, Anne Marie González Camacho, Cristina Larios Sanchez

Representants de l’alumnat

Actualment no hi ha representants de l'alumnat degut a la seva condició d'ex-alumnes.

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Pilar Pàmies Mariné

Representant de l’Ajuntament

Núria Bruno Mas

 

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

CURS 2020-21

Reunió de la comissió permanent 13 d'abril de 2021

Reunió 9 d'abril de 2021

Reunió 29 de gener de 2021

Reunió 18 de desembre de 2020

Reunió 21 de setembre de 2020

CURS 2019-2020

Reunió 23 de juliol de 2020

Reunió 15 de maig de 2020

Reunió 24 de gener de 2020

Reunió 13 de desembre de 2019

Reunió 20 de setembre de 2019

Go to top