eoiL’Escola Oficial d’Idiomes de Reus és un centre públic de règim especial destinat a l’ensenyament de llengües a adults. Depèn, igual que les altres EOI de Catalunya, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
L’EOI de Reus es va crear el setembre del 2001. Al principi l’Escola va ocupar unes aules de l’IES Gaudí de Reus. Al cap de 2 anys, l’Escola es traslladà a la seva ubicació actual: Passeig Boca de la Mina, 35. Actualment, l'escola imparteix els idiomes següents: alemany, anglès i francès. De tots tres idiomes, s'ofereixen tots els cursos dels nivells bàsic (1r i 2n), intermedi B1 (3r) i intermedi B2 (4t i 5è). També s'imparteix el nivell avançat C1 d'anglès.

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s'ha impartit en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 el curs 2018-2019. La implantació dels nous currículums dels nivells bàsic A2, avançat C1 i avançat C2 es farà durant el curs 2019-2020.

L'actual currículum LOMCE, a l'igual que l'anterior, segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

DIRECTORACAP D’ESTUDISSECRETÀRIA


 

DEPARTAMENT D’ALEMANY

 • Cristina Larios Sánchez


DEPARTAMENT D’ANGLÈS


 • M. del Mar Abad Piñero
 • Alexandra Àlvarez Artiga
 • Jordi Dalmau Montserrat
 • Jose Luis Garcia Manzanero
 • Beatriz Giménez Zumaquero
 • Rosa Maria Llorente Martínez


DEPARTAMENT DE FRANCÈS


 • Verónica Doña Campino
 • Anne M. González Camacho

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns a nivell no universitari, en règim oficial (presencial o a distància) o lliure. Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s’impartirà en tots els nivells. 

L'actual currículum LOMCE, a l'igual que l'anterior, segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Estem als afores:

PER ARRIBAR-HI EN TRANSPORT PÚBLIC:

PER ARRIBAR-HI AMB VEHICLE PROPI:

 • Si veniu per la T-11 sortiu al Polígon AGROREUS en direcció a l'Institut Pere Mata (Hospital Psiquiàtric). L'escola es troba 100 metres més endavant.
 • Si veniu per la N-420, des de Reus en direcció a Falset la 1ª rotonda en direcció a l'Institut Pere Mata (Hospital Psiquiàtric). L'escola es troba 100 metres més endavant.

 TENIM APARCAMENT PER A BICICLETES, COM TAMBÉ UNA ÀMPLIA ZONA D'APARCAMENT PER A VEHICLES.

SECRETARIA


 • Pilar Pàmies Mariné


CONSERGERIA


 • Eva Llobera Sabio

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT:

 • Daniel Fuentes Manzaneda
 • Noèlia Solé Ransanz

 

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

Reunió 20 de setembre de 2019

Reunió 13 de desembre de 2019

Reunió 24 de gener de 2020

Reunió 15 de maig de 2020

Reunió 23 de juliol de 2020

Go to top