Liquidació del pressupost 2018

Liquidació del pressupost 2019

Liquidació del pressupost 2020

Pressupost 2021 (gener)