REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT:

 

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

Reunió 20 de setembre de 2019

Reunió 13 de desembre de 2019

Reunió 24 de gener de 2020

Reunió 15 de maig de 2020