hsecreD'OCTUBRE A MAIG:
De dilluns a divendres: de 10 a 13h.
Dilluns i dimarts tarda: de 16.30h a 18.30h

JUNY / JULIOL / SETEMBRE:

De dilluns a divendres: de 10 a 13h

Dilluns i dimarts tarda: de 16.30h a 18.30h

Per qualsevol consulta, fora d'aquest horari, adreceu-vos a consergeria.