ALUMNAT ADMÈS: heu de matricular-vos online a l'aplicatiu de preinscripció entre el 16 i el 18 de setembre. Si no feu efectiva la matrícula durant aquest període, les places s'oferiran a l'alumnat en llista d'espera els dies 22 i 23 de setembre.

  • Recordeu que el pagament de la matrícula s'ha de fer efectiu en el termini de 24 hores a La Caixa. Podeu pagar als caixers o bé en línia amb un enllaç que trobareu al mateix aplicatiu de matrícula. NO pagueu per finestreta per evitar comissions innecessàries.
  • Recordeu que, si feu un curs d'EOI per 2a o 3a vegada, heu d'escollir les taxes corresponents del desplegable. Les renúncies no es computen a efectes de repetició. Excepcionalment, si heu estat alumnes oficials durant el curs 2019-20 i no l'heu superat no se us computaran les penalitzacions per repetició perquè no us ha corregut la convocatòria.
  • Si teniu alguna exempció o reducció de les taxes de matrícula, un cop us hagueu matriculat, haureu de presentar a la secretaria de l'EOI l'acreditació corresponent.
  • A totes les EOI de Catalunya, s'afegeix l'import de 30 a les taxes de matrícula oficial per l'aportació per material.