nousalumnesFormalització de la matrícula

Un  cop feta la preinscripció, els nous alumnes podran, si hi ha places disponibles, formalitzar la seva matrícula. La matrícula es formalitzarà online al setembre. Aviat actualitzarem el procediment que haurà de seguir l'alumnat preinscrit per matricular-se.

 Requisits

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les Escoles Oficials d'Idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis.
A partir dels 14 anys (complerts l'any en que es comencin els estudis) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l'ESO.
Pot optar-se per la matrícula oficial o per la inscripció en règim lliure. La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (130 hores per curs) i als exàmens corresponents.

TAXES

Go to top