test1

 

Per a accedir al centre per primera vegada com a alumne oficial:

Dins del Nivell Bàsic, del Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2 i del Nivell Avançat C1, es podrà accedir a un curs superior a primer (2n, 3r, 4t, 5è o C1) mitjançant la superació d'una prova de nivell. Cas que l'alumne/a no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell se li assignarà el nivell de 1r.

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l' expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

NOTA IMPORTANT: Per fer el test de nivell és imprescindible marcar l'opció test de nivell en fer la preinscripció.

Més INFORMACIÓ.

CURS 2020-21

TEST DE NIVELL D'ALEMANY: Dia 8 de setembre (tarda)

TEST DE NIVELL D'ANGLÈS: Dies 7 (tarda), 8 (tarda) i 9 de setembre (matí i tarda)

TEST DE NIVELL DE FRANCÈS: Dies 8 i 9 de setembre (tarda)