matricula_online

INFORMACIÓ general.

 Consulta de places vacants.

Alumnat que ha de fer la preinscripció (de l'1 al 5 de setembre):

- Tot l'alumnat interessat en fer algun curs de 1r a 5è i que NO ha estat alumne oficial d'EOI el curs 2016-17 de l'idioma objecte de preinscripció.

- Alumnat oficial que vol fer un idioma diferent al cursat l'any 2016-2017.

                                     - TOT l'alumnat que vol fer C1 (inclòs l'alumnat oficial que ha aprovat el 5è al juny del 2017).

Go to top