CONSULTA LA RESOLUCIÓ AQUÍ

  • Els canvis autoritzats es consideraran efectius a partir de la seva publicació.
  • Els canvis que no consten en la relació són canvis que no s'han pogut concedir per manca de plaça al grup sol.licitat.
  • En el cas que, un cop passada la data de la resolució, es produeixin vacants s'aniran autoritzant i comunicant personalment a la persona interessada en cas que es produeixin renúncies de matrícula o trasllats d'alumnes a altres EOI.
  • Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar al cap d'estudis en l'horari seguent: Dimarts de 13.00 a 14.00.