balemanaALEMANY    banglesaANGLÈS    bfrancesaFRANCÈS

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.