balemanaALEMANY    banglesaANGLÈS    bfrancesaFRANCÈS

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

Podeu consultar els llibres de text a la pestanya "Idiomes i horaris".