A hores d'ara, encara queden places vacants a tots els grups d'alemany, a tots els grups de francès excepte 1r, i a aquests grups d'anglès.

Si esteu interessats en matricular-vos amb nosaltres, i esteu en alguna de les situacions de sota, podeu venir a fer la vostra matrícula directament en horari de secretaria.

  • Si teniu coneixements de l'idioma i ho podeu acreditar amb un certificat reconegut.
  • Si voleu estudiar 1r curs de qualsevol idioma (A1) (no calen coneixements previs ni cap acreditació).
  • Si voleu fer matrícula d'actualització.

Recordeu-vos de portar fotocòpia del DNI, documents per l'exempció o bonificació de matrícula (si escau) i/o fotocòpia del document acreditatiu de nivell.

Si heu de fer el test de nivell perquè no sabeu el nivell que teniu i no teniu cap acreditació, cal que ompliu el següent formulari.