coloring pencilsDilluns 27 de setembre per als grups de dilluns i dimecres.

Dimarts 28 de setembre per als grups de dimarts i dijous.

Les classes seran presencials amb totes les mesures de seguretat adequades i sempre seguint les indicacions del Departament d'Educació i del Departament de Salut. 

  El primer dia de classe és necessari portar signat el document de declaració responsable que us correspongui: Alumnes menors de 18 anys /  Alumnes majors de 18 anys   

                                  Més informació sobre el calendari lectiu del curs 2021-22.