IMPORTANT:

  • El centre no avisa a l'alumnat preinscrit de les diferents etapes del procés. És responsabilitat dels alumnes entrar a l’aplicatiu per conèixer l’estat de la seva preinscripció i els diversos passos a seguir.