Informació per l'alumnat que vol accedir al nivell C2.1 el curs 2022-23.