HORARIS ANGLÈS CURS 2022-2023
IMPORTANT
: Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

 

 

PROFESSOR HORARI DE VISITA

 M. Mar Abad

 Per determinar.
 Alexandra Àlvarez

 Per determinar.

 Jordi Dalmau

 Per determinar.

 José Luis García

 Per determinar.

 Sergio Chaparro

 Per determinar.

 Beatriz Giménez

 Per determinar.

 Dolors Muñoz

 Per determinar.

 Eva Prats

 Per determinar.

CURS 2022-2023
LLIBRES DE TEXT

__________________


LLIBRES DE LECTURA

WEBS I BLOGS DE PROFESSORS/PROFESSORES DEL CENTRE:

Pendent de publicació. En breu us n'informarem. 

ALTRES ADRECES D'INTERÈS:

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES OFICIALS

MOSTRES DE LES PROVES DE CERTIFICAT

________________

ALTRES PÀGINES WEB RECOMANADES:

Learn English - British Council
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

Listening Links
http://www.eslwonderland.com/links/listening_links.htm
http://www.esl-lab.com/


Pronunciation
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
http://www.soundsofenglish.org/pronunciation/index.htm

Go to top