hsecreD'OCTUBRE A MAIG (demanant hora)
De dilluns a divendres: de 10 a 13h.
Dimarts i dimecres tarda: de 16.30h a 18.30h

JUNY/JULIOL/SETEMBRE:

De dilluns a divendres: de 10 a 13h

Per qualsevol consulta, fora d'aquest horari, adreceu-vos a consergeria.