matricula

Del 30 de juny al 5 de juliol (Només per a alumnat oficial)

*Es consideren oficials els alumnes que han fet els seus estudis a l'EOI de Reus durant el curs 2021-2022.

La matrícula de l'alumnat de nivell A1 a nivell C1 es realitzarà telemàticament durant el mes de JULIOL.

*La preinscripció de l'alumnat que vulgui fer C2 serà del 31 d'agost al 5 de setembre.

ATENCIÓ: Aquells alumnes oficials que NO es matriculin dintre d'aquests terminis de juliol, perdran l'oficialitat. En cas que un alumne/a perdés l'oficialitat i volgués tornar a ser alumne de l'EOI, hauria de tornar a passar pel procés de preinscripció al setembre i posterior sorteig.

L'EOI de Reus durà a terme la matrícula via telemàtica, entre els dies 30 i 5 de JULIOL, seguint aquestes pautes i calendari.

 Un cop entreu a CENTROSNET:

1) Introduiu l'USUARI: data de naixement/, la CONTRASENYA: DNI (sense lletra) i la contrasenya personal que vau crear el curs passat.
2) Escolliu el grup al que us voleu matricular. Si volguéssiu canviar de franja d'horari, heu d'esperar als dies 2 i 3 de juliol.

  • Recordeu que el pagament s'ha de fer efectiu en el termini de 24 hores a La Caixa. Aquest curs podreu pagar en línia amb un enllaç que trobareu al mateix aplicatiu de matrícula. NO pagueu per finestreta per evitar comissions innecessàries.
  • A totes les EOI de Catalunya, a la taxa o preu públic de matrícula oficial se li ha d'afegir el preu públic per plataforma i material didàctic de 30€ segons recull l'Ordre EDU/114/2021 que modifica l'Ordre EDU/155/2020.
  • Us recordem també la normativa referent a les convocatòries permeses per curs.
  • PREUS PÚBLICS (A1, A2, C1)
  • TAXES (B1, B2.1, B2.2)