nousalumnes

La preinscripció per al curs 2022-2023 es realitzarà del 31 d'agost al 5 de setembre de 2022 (fins les 15h). Més informació.

Formalització de la matrícula

La matrícula de l'alumnat admès es fa a través de l'aplicatiu. Recordeu que el pagament de la matrícula s'ha de fer efectiu en el termini de 24 hores a Caixabank. El pagament es podrà fer en línia des del mateix aplicatiu de matrícula. NO pagueu per finestreta per evitar comissions innecessàries.

PREUS PÚBLICS (A1, A2, C1)

TAXES (B1, B2.1, B2.2)

A totes les EOI de Catalunya, a la taxa o preu públic de matrícula oficial se li ha d'afegir el preu públic pel servei de plataforma i material didàctic de 30€ segons recull l'Ordre EDU/114/2021 que modifica l'Ordre EDU/155/2020.

Us recordem també la normativa referent a les convocatòries permeses per curs.

Requisits